Ohlédnutí za besedou - Otevřená, kultivovaná a s minimem populismu - taková byla jihlavská debata o uprchlících

 

Otevřená, kultivovaná a s minimem populismu - taková byla jihlavská debata o uprchlících

Autor: Jitka Fialová, doplnění: Karel Křivánek

 

24. 8. se v Jihlavě uskutečnila debata „Uprchlíci a Evropa“ konaná KDU-ČSL Polná a Jihlava s exkluzivními hosty: europoslancem Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL), poslancem Ivanem Gabalem (KDU-ČSL), Muhamedem Abbasem (ředitel Muslimské unie) a Arturem Fišerem (mluvčí IvČRN).

 

Dorazit měl ještě bezpečnostní expert Andor Šándor (bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby) a mezi mnoha dalšími pozvanými byla např. i Lucie Sládková z International Ogranisation for migration. Debata se uskutečnila v divadle DIOD a sešlo se přes 170 lidí. Z debaty byl natočen 3 minutový živý vstup do ČT a napsáno několik článků (parlamentní listyorganizátor KDU-ČSL) a jsou ještě plánované reportáže od Českého rozhlasu a dalších.

 

Na začátku debaty dostal každý z hostů 5 okruhů otázek. 4 byly pro všechny stejné, 1 specifický (např. pro Ivana Gabala jako místopředsedy vládního výboru pro bezpečnost: "Jaký má ČR přístup k běžencům? Jak probíhají přijímací procedury? Parazituje někdo na běžencích?" apod.). Hosté dostali po 5 minutách času, aby se vyjádřili. Dále následoval velice kvalitní příspěvek jednoho z organizátorů Karla Křivánka (viz dále), poté byl prostor věnován už jen dotazům účastníků, takže vznikla opravdu otevřená, plodná a velmi kultivovaná diskuze, ze které určitě nikdo neodcházel s pocitem "ztraceného času", protože si jen potvrdil, co už si myslel.

  Než se dostanu k popisu vlastních postřehů a obsahu diskuze, chci zmínit faktické údaje, které zazněly od Karla Křivánka:

"První informací je evidence vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – úřad ke konci roku 2014 evidoval 59,5 milionů osob bez domova. Pokud by tato masa byla soustředěna na jednom místě, jednalo by se o 24. nejlidnatější stát. K tomuto číslu je nutné přidat odhad, že každý den toto číslo narůstá o dalších 45 tisíc lidí.

Dále bych navázal informací o běženectví, které se týká Evropské unie. Od ledna 2015 překročilo hranici evropské unie 340 tisíc běženců. Česká republika od 17. 6. zadržela 1870 běženců (pozn. za tento rok celkově zadrženo 3018 migrantů), tj. při propočtu na den 44 běženců denně. Policie v současné době již eviduje změnu na straně běženců – nyní se jedná spíše o velké skupiny, které obsahují i ženy s dětmi. Za poslední víkend bylo zadrženo 235 běženců, z toho bylo 41 žen a 55 dětí. Toto již vypovídá o druhé vlně běženců. 

Nyní bych navázal krátkou informací o azylantech – český statistický úřad eviduje ke konci roku 2013 2 347 azylantů. Nejčastěji se jedná o lidi přicházející z Běloruska (330), Ruska (277) a Afghánistánu (162).

Předposlední informací, kterou jsem považoval za zajímavou, je počet muslimů v ČR. Tyto údaje vychází ze sčítání obyvatel v ČR. K 31. 12. 2005 bylo evidováno 11 235 muslimů v ČR, v roce 2009 19 097 pobývajících muslimů. Při sčítání obyvatel v roce 2011 se k islámu přihlásilo 1 921 osob. Toto číslo určitě nelze vykládat jako pokles této komunity – řada lidí využila možnosti na tuto otázku ve sčítání nereagovat." Doplním, že pan Abbas, který (podle ohlasů nejen mě) velmi mile překvapil kultivovaným vystupováním a hlavně tím, že vůbec nenaplnil představu radikálního muslima, který nemá právo za muslimy mluvit (viz diskuze u akce na FB), odhaduje počet muslimů v ČR na více než 30 000. 

Onou poslední informací byl výzkum Německého centra společenských věd, který byl uveřejněn na mezinárodní konferenci v Holandsku v červnu 2013

 

TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ

Tomáš Zdechovský začal svůj výstup razantním odsouzením IS, který má prý s islámem společného asi tolik, co křižácké výpravy s křesťanstvím (jen rabovali a vraždili). Na to reagoval Artur Fišer, že např. nejuznávanější muslimská univerzita v Salazaru (?) činnost IS neodsoudila, protože na jejich činnosti není nic neislámského. Odsoudit lze jen jejich chování k zajatcům (upalovat smí jen Prorok). Zdechovský sám pak dále v diskuzi přiznal, že i mnozí z jeho muslimských přátel přiznávají, jak nechtějí veřejně vystoupit, protože je nemálo takových, kteří souhlasí (zde opět odkaz na tabulku výše). 

Zdechovský také zdůraznil, že je potřeba rozlišovat několik tipů migrantů. Ne všichni (Fišer udával 70%) jsou skuteční uprchlíci před válkou, ale spíše ekonomičtí migranti, které prý EU už nekompromisně vrací zpět (viz jeho blog). Také bez servítek přiznal, že za současnou krizi mohou sami přímořské státy, které nadhodnocovaly čísla uprchlíků, aby získávaly více dotací z EU a rozjela se zde mafie s bílým masem, která je velmi špatná (viz další z jeho blogů). Dále pak Německo a Francie, které EU varovala před jejich štědrou politikou pro imigranty. Německo prý tvrdilo, jak jsou na všechny připraveni... Zdechovský i přiznal, že už se na jednu německou kolegyni skutečně rozčílil, proč mají pořád tendenci se "omlouvat" za světové války, to už přece dávno nemusí a už vůbec ne tímto způsobem. Loučil se s upozorněním na nutnost podporovat rodiny a porodnost u domácích obyvatel, aby nedošlo vlivem větší natality muslimů k regulérnímu převzetí moci v zemi, jak upozorňoval jeden z návštěvníků. (o tomto hodně právě ty PL)

 

IVAN GABAL

Jeho výstup hodnotím jako nejprofesionálnější a nejvíce připravený (byla i prezentace odkud kam kolik lidí utíká, kde působí IS, jak apod.). Všem připomněl, jak moc jsme bojovali za to, aby nás "západ" poslouchal (viz Mnichovské dohody...), nyní jsme toho po náročné cestě (referenda apod.) dosáhli, tak bychom si toho měli vážit a nést i důsledky tohoto rozhodnutí = spolupodílet se s Evropou na řešení celé krize. Upozornil na situaci v Sýrii a skutečné uprchlíky v různých táborech, kde opravdu lidé i několik let žijí v otřesných podmínkách (viz např. krátká reportáž z asi největšího uprchlického tábora na světě v Zátarí u jordánského města Mafrak) a momentálně se asi 10 mil. lidí ani vůbec nemá kam vrátit. Vyjádřil obavu, že by to mohlo být až 25 mil., než se podaří dostat IS pod kontrolu - to nebude žádná krátkodobá akce, v nejhorším případě až 10 let, protože proti nim fungují jen pozemní operace, na které nejsou dostatečné vojenské kapacity a momentálně s nimi bojují jen sami muslimové/ Kurdové.

Jak jsem psala, jeho výstup hodnotím jako nejpřínosnější, protože představil i konkrétní body, co by se mělo dále dělat:

1. vojenské řešení bude obtížné, nelze počítat s přímým zapojením Američanů do pozemní operace, bez které ISIS neporazíme. Migrace proto bude pokračovat, nelze ji zadržet.

2. Je třeba výrazně pomoct frontovým zemím, Řecko, Srbsko, Makedonie, Maďarsko.

3. Zásadně posílit frontex a tak zvané hotspots v uvedených zemích tak, aby se imigranti registrovali a vývoj se dostal pod kontrolu ze všech hledisek, hlavně registračního a procedurálního, musí přijít společná politika EU a zejména všech členských států.

4. Potřebujeme silnější zapojení zálivových států Saudie, UAE, Katar a další, nejen finanční.

5. Podpora stabilních států regionu Maroko, Tunis. Egypt, Jordánsko a Libanon.

6. Zabránit eskalaci sunnitsko-shiitského konfliktu, který již probíhá.

7. Zapojit se aktivně do přebudování evropského systému a sdílet i obtíže a nejen benefity ze schengenského prostoru.

 

ARTUR FIŠER A MUHAMAD ABBAS

Zde si dovolím půjčit komentář pana Klause Hübnera, dalšího účastníka diskuze:

"Pan Abbas a pan Fišer, muslim a žid, povídali, jaký mají na to pohled - i to bylo zajímavé slyšet. [...] Abbas zahájil většinou s "Četl jsem, že...", Fišer "Někde někdo dělal nějaký průzkum s někým"... není co dodat, tohle nejsou zdroje, které nám pomůžou. Přesto je důležité naslouchat, abychom věděli, jak zastánce a odpůrce migrace myslí..."S tímto souhlasím. Pan Fišer působil jako student VŠ (v jednu chvíli si z něho i Gabal dělal legraci, že za jeho výkony by mu nedal ani zápočet), byl celou dobu schovaný za počítačem s nímž si povídal výrazně víc, než s publikem. Mrzelo mě to, protože měl několik trefných postřehů a na konci se i člověk dozvěděl, že má k tématu co říci, protože žil v muslimských zemích. Pomohl mi si i uvědomit, jak moc je důležité s muslimy vyloženě mluvit o jejich víře, protože v jiných ohledech to jsou opravdu normální vzdělaní lidé (k tomuto dokonalý blog už z roku 2011 Miluju Islám). Velmi (mile) mě také překvapilo, v jak družném hovoru byl před diskuzí s panem Abbasem. Jsem ráda, že tam byl, chce to téma ale víc nastudovat a být při výstupu důvěryhodnější.

K Abbasovi jsem se už vyjadřovala. Velmi kultivovaný projev, srozumitelná čeština. Z mého pohledu udělal jen 3 (a půl) "přešlapu":

1) neměly by prý být dávány peníze jen na integraci menšin, ale i většiny na menšinu - to už se přeci děje, ve školách je povinné průřezové téma Multikulturní výchova a hlavně, proč se má většina přizpůsobovat? Nesouhlasím s tím, že islám patří do Evropy (což mimochodem také říkal a publikum se hlasitě ozvalo);

 2) křesťani/ Amerika mohou za izraelsko-palestinský konflikt apod. (tady se ale zase ukázalo, s jakými mýty žijí muslimové...);

3) Víra je víc než právo - tak vysvětlil, proč chce tolik lidí shariu.

A ta půlka je za to, ze neodpověděl ani na 3násobný dotaz, proč třeba uprchlíky nepřijímá Saudi a další bohaté muslimské země.

 

Celkově hodně zdůrazňoval, že migrace je přirozený proces, vždy byla - je to důsledek válek. Jmenoval příklady, kdy došlo v minulosti k nějakým vzájemným kulturním obohacením i že třeba byli muslimové přímo zváni na práci (hlavně Francie a Švédsko, proto nyní tu 2. a 3. generaci v Evropě máme). Uchopitelně vysvětloval i radikalizaci. Mnoho lidí třeba z té 3. generace má problém získat dobrou práci jen kvůli vzhledu, jménu či negativní kampani v médiích, tak pak jednoduše hledají něco, kam by patřili, kde budou úspěšní. Zdechovský potvrdil, že v Bruselu dělají popeláře jen muslimové. Argument "hlavně někam patřit" zazněl z více stran - např. prý nemálo bojovníků IS bylo jen 2x za život v mešitě, ale mohli udělat čáru za dosavadním neúspěšným životem - proto tito naopak odcházejí z Evropy bojovat k IS apod.

 

ZÁVĚREM

Děkuji, že jste dočetli až sem. Není lehké nějak stručně popsat 2 hodinovou, velmi výživnou diskuzi. Mnoho věcí jsem i opomenula (hlavně to, co lze načíst v těchPL). Snažila jsem to aspoň proložit obrázky a odkazy.

Jsem moc vděčná organizátorům (pozn. KDU podobných akcí organizovala více) za tuto diskuzi. Vím, že jsme nic nevyřešli, ale to bychom chtěli od 2 hodinové debaty prostě moc. Za mě je důležité vědět, že politici poslouchají, jsou přístupní diskuzi + jsou tací, kteří mají silné a stabilní názory a jen se tupě nečeká, až se vše dostane do úplně neřešitelné situace. Vždyť pokud vím, tak i každé zvíře "s mozkem" (biologové mě pravděpodobně opraví, ale fakt mě dále napadají jen medúzy a slimáci) si chrání své teritorium. Je těžké k tomuto tématu zaujmout nějaký postoj založený na faktech a bez emocí, snad se mi tento "střízlivý" pohled povedlo udržet aspoň v tomto článku.