Okresní konference KDU-ČSL Jihlava

Usnesení Okresní konference KDU-ČSL Jihlava konané v sobotu 18. 4. 2015 v Hotelu GM v Jihlavě

Okresní konference schválila:
• program jednání okresní konference
• jednací řád okresní konference
• volební řád okresní konference
• volební a mandátovou komisi ve složení: F. Fiala, D. Janek, E. Kokejlová a M. Tvrdíková
• návrhovou komisi ve složení: M. Horký, K. Křivánek a M. Prknová

Okresní konference zvolila:
• předseda OV KDU-ČSL: Ing. Petr Piáček
• místopředsedové OV KDU-ČSL: Ing. Vladislav Hynk, Bc. Ing. Josef Málek, Martin Dvořáček
a Antonín Holub

• členové okresního výboru: Ing. Josef Kalčík, Ing. Jaromír Kalina, Blanka Krulová, Ing. Josef Šindelka, Ing. Miloš Kvasnička, David Jarolímek,  Marie Prknová, Eva Kokejlová, DiS., Bc. Václav Kodet, Bc. Karel Křivánek, DiS., Jan Souček ml., Ing. Magda Vaňková
• předsedkyně okresní revizní komise: Pavla Radová
• členové okresní revizní komise: Jaroslava Čermáková a Jan Krula
• náhradníci okresní revizní komise: Marie Čermáková a Mgr. Marie Palánová
• delegáti na krajskou konferenci: Mgr. Miroslav Švihálek, Bc. Ing. Josef Málek, Martin Dvořáček, Ing. Josef Kalčík, Blanka Krulová, Ing. Petr Piáček, Jan Souček, Ing. Josef Šindelka, Ing. Pavel Novák, David Jarolímek, Marie Prknová, Eva Kokejlová, DiS., Bc. Karel Křivánek, DiS., Pavel Komín, Bc. Václav Kodet
• náhradníci na krajskou konferenci: Bc. Lucie Lukšů, Ing. František Neužil
• delegáti na sjezd: Ing. Petr Piáček, Ing. Jaromír Kalina, Eva Kokejlová, DiS.
• náhradníci na sjezd: David Jarolímek a Libor Řezáč, DiS.

Okresní konference bere na vědomí:
• zprávu okresního předsedy Antonína Holuba
• zprávu předsedkyně okresní revizní komise Pavly Radové   

Okresní konference ukládá:  
• delegátům krajské konference, aby prosazovali větší zastoupení Jaromíra Kaliny
a Víta Kaňkovského ve vedení strany, předsednictvu a v celostátním výboru

Okresní konference děkuje:  
• Antonínu Holubovi za jeho předchozí činnost okresního předsedy
• Josefu Matějíčkovi za jeho činnost v okresním výboru

Okresní konference navrhuje:  
• na pozici krajského předsedy Ing. Jaromíra Kalinu
• na pozici krajského místopředsedy Ing. Petra Piáčka
• na pozici člena předsednictva Ing. Magdu Vaňkovou
• na pozici členů krajského výboru Ing. Vladislava Hynka, Pavla Komína, Bc. Karla Křivánka, DiS.

Ing. Petr Piáček

předseda OV KDU-ČSL Jihlava