Obec Věžnice skončila druhá v celostátní soutěži Obec přátelská rodině

Již sedmým rokem soutěžily obce, města i městské části z celé České republiky o titul Obec přátelská rodině a finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny.

Ocenění a šeky s peněžní dotací předala vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v úterý 26. května 2015. Soutěž spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádá Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR.

Letošního ročníku soutěže se účastnilo 16 obcí, které byly rozděleny podle počtu obyvatel do pěti kategorií. Mezi osm vítězných obcí bude rozděleno šest milionů korun ve formě neinvestičních dotací. Částka bude rozdělena na základě dotační žádosti a podle velikostních kategorií.

V kategorii obcí do tisíce obyvatel za rok 2014 se na druhém místě umístila obce Věžnice z okresu Havlíčkův Brod. „Podpora rodin je jednou z mých priorit. Jsem ráda, že se každý rok rozšiřují počty starostů a zastupitelů, kteří při práci pro obec myslí také na zlepšení života rodin,“ uvedla ministryně Marksová.

Cílem soutěže je podpora vytváření prorodinných opatření, a to především na místní úrovni. Podmínkou účasti v soutěži je mimo jiné předložení tzv. koncepčního dokumentu rodinné politiky, nutného základu úspěšného dlouhodobého plánování v této oblasti. „Úspěch v této soutěži není určitě náhoda, ale je to výsledek dlouhodobé a koncepční prorodinné a seniorské politiky naší obce, o kterou se snažíme již od roku 2008. Koncepční dokument vznikl na základě spolupráce všech místních spolků a byl schválen zastupitelstvem v roce 2013. Ocenění je poděkováním všem místním spolkům za jejich práci v rámci prorodinné a seniorské práce.“ konstatoval starosta obce Ing. Josef Málek. Získané dotace ve výši 275 tis. Kč obec použije na nákup nových herních prvků pro dospělé a seniory na „Hřiště pro děti“, na dílničky pro seniory a na další akce a aktivity v rámci projektu prorodinné a seniorské politiky obce Věžnice.

Starosta obce Věžnice Ing. Josef Málek přebírá ocenění od paní ministryně.

Článek převzat z: www.kduvysocina.cz