Zastoupení v orgánech města 2014 - 2018

Komise Rady města 

Komise bytová
Mgr. Kalábková Jarmila
Dana Vetchá
 
Komise výstavby, dopravy a ŽP
Beneš Bohumil
Jaromír Panáček
 
Komise pro školství, mládež a sport
Ludmila Večeřová
Mgr. Marie Tvrdíková
 
Komise sociální, zdravotní, protidrogová a prevence kriminality
Bc. Karel Křivánek, DiS - předseda
Mikší Renáta, DiS.
 
Komise kulturní
Marta Vomelová
Lenka Pokorná
 

Komise pro občanské záležitosti

Anna Matějíčková
 
Občanská komise Hrbov
Jaromír Panáček, st.
 
Občanská komise Janovice – Skrýšov
Vladislav Cink