NOVINKY z MO KDU-ČSL POLNÁ

Výsledky Výroční členské schůze ze dne 18. února 2019

Předsedou byl zvolen Ing. Miloš Kvasnička, který se tak stal předsedou na další dva roky. Místopředsedkyní se stala Mgr. Marie Tvrdíková. 

Členy městského výboru byli zvoleni: Bc. Karel Křivánek, DiS., Josef Matoušek, Karel Tomšovský. 

 

Delegáty na okresní konferenci byli zvoleni: Bc. Karel Křivánek, DiS. a Mgr. Marie Tvrdíková.

 

23. února se konala okresní konference, kde byl volen okresní výbor. Členy okresního výboru byli zvoleni: Ing. Miloš Kvasnička, Bc. Karel Křivánek, DiS. Oba dva se také stali delegáty na krajskou konferenci.

Bc. Karel Křivánek, DiS. se stal delegátem Sjezdu, kde bude volen nový předseda KDU-ČSL.