Dluhy ....

Kraj Vysočina a dluhová problematika

       Kraj Vysočina patří dle internetové aplikace (www.mapaexekuci.cz) k druhému nejméně zasaženému kraji v exekucích. V kraji žije 432 753 obyvatel starších 15 a z toho je v exekucích je necelých 25 000 osob, tj. 5,77%. Avšak celkový počet exekucí dosahuje bezmála 138 000. Kraj Vysočina je však třetím nejhorším krajem v průměrně vymáhané jistině. Po dlužnících (fyzických osobách) je exekučně vymáháno 7 984 588 473,- Kč; průměrná jistina na osobu činí bezmála 320 000,- Kč a průměrná jistina na exekuci je částka přes 57 000,- Kč. Zároveň platí, že kraj je šestým nejhorším v počtu vícečetných exekucí – celkový počet osob s více exekucemi tvoří 70%. 2 843 obyvatel má 2 exekuce, 9850 občanů řeší 3 – 9 exekucí, 4 524 lidí bojuje s 10 – 29 exekucemi a 167 z celkové čísla má více jak 30 exekucí. Tyto exekuce vede v našem kraji 7 exekutorů.

  K těmto číslům je také nutné ještě dodat, že se jedná pouze o exekuce, nejsou zde zahrnuty rozsudky na zaplacení dlužných peněz ani vydané platební rozkazy či zatím mimosoudní vymáhání dlužných částek.

   

      V roce 2016 bylo v ČR podáno fyzickými osobami přes 26 tisíc insolvenčních návrhů s úspěšností 84% a v roce 2017 již pouze 20 942 návrhů s úspěšností 91%.

            Mnoho dlužníků jako východisko pro svoji situaci chtějí zvolit podání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot, oddlužení,…). Zde je však nutné dlužníka upozornit na několik zásadních věcí:

            1/ Dlužník sám nemůže podat insolvenční návrh – od 1. 7. 2017 tak musí zvolit prostředníka a to budˇ právníka, notáře, exekutora či akreditovanou právnickou osobu. Akreditované právnické osoby poskytují své služby BEZPLATNĚ.

            2/ Dlužník musí být schopen zaplatit minimálně 30% dluhu nezajištěným věřitelům za dobu 5 let. V současné době je v Poslanecké sněmovně návrh na změnu tohoto pravidla.

            3/ Zajištění věřitelé většinou požadují zpěnění zástavy – hrozí tak ztráta bydlení.

 

Tento systém má však i své výhody:

            1/ V ideálním případě soud může dlužníkovi odpustit až 70% dlužné částky.

            2/  Dochází k navyšování dlužné částky, již nechodí pracovníci exekutorů, nejste obtěžovány telefonáty věřitelů.

            3/ dochází k přímé srážce ze mzdy – insolvenční správce pak zasílá částky dle rozhodnutí soudu věřitelům.

            A jak se lidé dostávají do dluhů? Jednoduše …. Nezaplacenou pokutou za černou jízdu, ztrátou příjmu, rozvodem, úmrtím partnera atd…..

                                                                                                                                                                                                                                                       Bc. Karel Křivánek, DiS.