Složení Městského výboru KDU-ČSL Polná

 

  Jméno Funkce Telefon Email, web
Ing. Miloš Kvasnička předseda 603 829 441  milos.kvasnicka@mpolna.cz
  Mgr. Marie Trvdíková  místopředsedkyně    
Ludmila Večeřová členka MěV  

vl.vecerova@seznam.cz

  Bc. Karel Křivánek, DiS. jednatel   
 
  Karel Tomšovský hospodář   ktomsovsky@seznam.cz