Složení Městského výboru KDU-ČSL Polná

 

  Jméno Funkce Telefon Email, web
Ing. Miloš Kvasnička předseda 603 829 441  milos.kvasnicka@mpolna.cz
  Mgr. Marie Trvdíková  místopředsedkyně    strnmar@seznam.cz
Ludmila Večeřová členka MěV  

vl.vecerova@seznam.cz

  Bc. Karel Křivánek, DiS. člen MěV, jednatel  
 kkrivanek.polna@gmail.com
  Karel Tomšovský člen MěV, hospodář   ktomsovsky@seznam.cz