Složení Městského výboru KDU-ČSL Polná

 

  Jméno Funkce Telefon Email, web
Ing. Miloš Kvasnička předseda 603 829 441  milos.kvasnicka@mpolna.cz
  Mgr. Marie Trvdíková  místopředsedkyně    strnmar@seznam.cz
  Bc. Karel Křivánek, DiS. člen MěV  
 kkrivanek.polna@gmail.com
  Karel Tomšovský člen MěV   ktomsovsky@seznam.cz
  Josef Matoušek  člen MěV